Jeugdbestuur

Gezonde ontspanning is belangrijk voor de ontwikkeling van onze jeugd. Vandaar dat het jeugdbestuur veel energie en aandacht geeft aan jeugdwerking. Allerlei activiteiten worden georganiseerd om jullie kinderen enthousiast te maken voor tennis.

Een jeugdbestuur kan niet ontbreken in een kindvriendelijke club. We hebben dan ook een enthousiast team weten samen te stellen:

 • Liesbet Thys
 • Annelien Swennen
 • Elke Groven
 • Hanne Gielissen
 • Anke Lathouwers
 • Nele Loyens

Het jeugdbestuur organiseert diverse activiteiten met als doel opbrengsten te generen om de tennisactiviteiten van uw kind te ondersteunen en te begeleiden. De opbrengsten gaan integraal naar de jeugdwerking.

Wat hebben we allemaal op de planning voor 2018?

 • Ons jaarlijks avonturenkamp in de krokusvakantie (het was weer zeer succesvol)
 • Interclub ondersteuning tijdens de maanden april en mei
 • Tennis Vlaanderen zomertornooi T.c. Jus in: 9/7 t.e.m. 22/7: frietenbak om de hongerigen te spijzen
 • Nacht der Dubbels: zaterdag 23 juni
 • Organiseren van het jaarlijks clubfeest: zaterdag 29 september
 • Organiseren van onze jaarlijkse eetdag: zaterdag nog te bepalen in november

 Zoals jullie kunnen lezen, verzorgen we talrijke activiteiten. Daarbij is de inzet en hulp van jullie kinderen zeer belangrijk. Om dit te stimuleren hebben we een beloningssysteem van waardebonnen bedacht. Afhankelijk van de omvang van de activiteit kan je 1 tot 4 waardebonnen verdienen per activiteit. Elke bon heeft een waarde van € 2,50. Zo kan je per seizoen tussen de 10-20 waardebonnen verdienen afhankelijk van je deelname. Toch mooi meegenomen! En je komt in contact met andere spelers van de club. Met deze waardebonnen kan je betalen voor tennislessen, lidgeld van de club, inschrijvingsgeld van het VTV-tornooi, ...

 

Wat gebeurt er met al die centen?

 

Zoals jullie weten organiseert het jeugdbestuur van onze tennisclub regelmatig activiteiten om haar kas te spijzen.

De jaarlijkse frietverkoop tijdens het tornooi, de Nacht der Dubbels, het clubfeest en de eetdag worden alle georganiseerd door ons ijverige jeugdbestuur en ook de sponsoring brengt aardig wat geld in het laatje.

 

Maar wat gebeurt er toch maar met al die centen?

Uiteraard hebben jullie het recht om dat te weten en hieronder vind je dan ook het financiële overzicht van 2016.

OVERZICHT FINANCIËN 2016      
IN     UIT  
omschrijving bedrag   omschrijving bedrag
clubfeest 208,36   uitbreiding houten kraam € 316,02
eetdag € 2 033,02   bureautica € 224,74
frietverkoop € 1 643,99   diverse uitgaven € 278,70
kamp -€ 812,64   etentje € 400,00
NDD -€ 56,51   uitrusting € 66,92
sponsoring € 964,79   kortingsbonnen € 972,50
wafelverkoop € 693,66   trainersmateriaal € 1 883,32
TOTAAL € 4 674,67   TOTAAL € 4 142,20
      OVERSCHOT € 532,47

 

 

Hopelijk blijven jullie dus massaal onze activiteiten steunen.

En hopelijk mogen we ook in de toekomst nog rekenen op de vele vrijwilligers, die we langs deze weg nog eens van harte willen bedanken.

 

We kijken weer uit naar een mooi en gezellig seizoen!

Het jeugdbestuur